Usługi

Strona Główna : Usługi
 

Projektujemy:

 
Domy jednorodzinne
Domy wielorodzinne
Hale magazynowe
Budynki usługowe
Obiekty użyteczności publicznej
Przyłącza wodno-kanalizacyjne
Przyłącza gazowe
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Przebudowy, rozbudowy oraz modernizacje
Adaptacje projektów

  

Dodatkowe usługi

 
Okresowe przeglądy techniczne
Certyfikaty energetyczne
Formalności oraz uzgodnienia budowlane
Nadzór budowlany, autorski oraz inwestorski
Obsługa geodezyjna