Biuro Projektowe

Doświadczenie + kwalifikacje na najwyższym poziomie

 

Zakres naszej działalności obejmuje projekty budowlane oraz szereg usług z tym związanych. Posiadamy doświadczenie i niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług w tym zakresie. W naszej pracy posługujemy się techniką komputerową przy użyciu licencjonowanego oprogramowania.

PROJKAB - biuro projektowe

Lat

Doświadczenia

i Kwalifikacji

PROJKAB - biuro projektowe

Projekty i Realizacje